Pogoji uporabe

Splošna načela

Ti pogoji uporabe veljajo za uporabo spletnega platforme Go2insure na spletnem mestu www.Go2insure.net (v nadaljevanju Platforma).

Lastnik Platforme, ki se vzpostavlja, je ALIFENET d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh.

Niti ALIFENET d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani v nobenem primeru ne odgovarja katerim koli tretjim osebam za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

ALIFENET d.o.o., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last ALIFENET d.o.o., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino naših spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Obseg storitev spletnega mesta

Storitve, ki jih nudi Go2insure, tako registriranim kot neregistriranim uporabnikom omogočajo zlasti:

  • izdelovati informativne ponudbe za sklenitev zavarovanja
  • skleniti zavarovalne pogodbe preko spleta
  • upravljati vse obstoječe zavarovalne pogodbe prek spleta, vključno z obveščanjem o možnih zavarovalnih ponudbah
  • prijavljati škodne dogodke
  • izvajati plačilo zavarovalnih premij
  • pridobivati informacije o zavarovalnih ponudbah
  • upravljati z uporabniškim računom, vključno s cashback opcijo
  • spremljati Go2monitor
Cilj ALIFENET d.o.o., je zagotoviti storitev 24 ur na dan in 365 dni na leto, vendar se ne zavezujemo k zagotavljanju neprekinjene razpoložljivosti storitev. Razpoložljivost je lahko omejena zaradi višje sile, vključno v primeru stavk in upravnih odredb, pa tudi zaradi tehničnih ali drugih ukrepov, ki so potrebni za pravilno delovanje ali izboljšanje storitev (npr. vzdrževanje, popravilo, posodobitve programske opreme, razširitve in podobno). Motnje v storitvah so lahko tudi posledica kratkoročnih izpadov zmogljivosti med največjo uporabo storitev ali motenj telekomunikacijskih sistemov tretjih oseb. ALIFENET d.o.o., si bo prizadevala, da bo takšne motnje nemudoma odpravila ali zagotovila ukrepe v ta namen.

Storitve za slovenski trg bodo podane v slovenskem jeziku.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je ALIFENET d.o.o. imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja ALIFENET d.o.o., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Izdaja računa

Po izvedbi spletnega plačila zavarovalcu pošljemo na njegov e-naslov, ki je naveden v postopku nakupa, povezavo preko katere si lahko uporabnik prenese račun v pdf obliki. Za pravilnost vnesenega e-naslova je odgovoren uporabnik. Do izdanih računov lahko dostopate tudi v vašem uporabniškem računu.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran Go2insure.net in njene podstrani pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsem naštetim, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete naše strani in ažurno pregledate veljavno Pravno obvestilo, ki je obvezujoče.