Prijava škode
Spletna prijava preko platforme Go2insure.
V primeru škodnega dogodka prijavo podaj bodisi preko portala go2insure.net/sl/claims, preko portala www.triglav.si/SkodeWeb ali na naslov skode@go2insure.net.