Prijava škode
Spletna prijava preko platforme Go2insure.
V primeru škodnega dogodka prijavo podaj preko portala www.triglav.si/SkodeWeb.