Zavarovanje Active360
4,30%
Zavarovanje odpovedi potovanja
4,00%
Zavarovanje Active 360
Današnji datum
14.07.2024
Datum začetka sheme
01.03.2021
Cashback
Delež avtonomnosti
0,00%
Kako berem graf
Graf prikazuje višino Cashback 360, ki ti pripada, če imaš zavarovanje sklenjeno za vseh 12 mesecev in imaš na današnji dan obletnico zavarovanja.
Iz grafa si lahko tudi razbereš, kakšen popust/Cashback 360 so prejeli zavarovanci, ki so imeli obletnico v preteklosti. Višina bonusa se preračuna enkrat mesečno.
Ali popust ohranim ves čas mojega zavarovanja
Ko ti je popust enkrat dodeljen, ti velja za naslednjih 12 mesecev. Potem se ti ponovno dodeli na dan obletnice zavarovanja.
Ali ima prvoletna premija tudi popust?
Premija v prvem letu še ni v sistemu popusta.
Kako se obračuna popust
Popust se vedno obračuna od osnovne premije prvega leta brez tekočega popusta.
Primer:
Premija v prvem letu: 100 EUR
Cashback (Popust) na dan obnove: 5%
Premija v drugem letu: 95 EUR
CashBack (Popust) na dan druge obnove: 15%
Premija v tretjem letu: 85 EUR
Delež avtonomnosti
Deelež avtonomnosti predstavlja v kolikšnem delu se Cashback 360 izračunava na podlagi škod Go2insure zavarovanj. Ko je delež avtnomnosti enak 100%, pomeni da algoritem izračunava Cashback samo na podlagi škod Go2insure, torej avtonomno.
Cashback Active 360
Cashback Active 360 je spletni bonus, ki ga zavarovanec lahko prejme, če ima sklenjeno zavarovanje Active 360 in se koristi kot popust na plačano premijo.
Oblika zavarovanja
To je zavarovanje odgovornosti zasebnika, ki ima priključeno nezgodno zavarovanje, lahko pa tudi zavarovanje mikro mobilnosti – kasko.
Trajanje zavarovanja
Zavarovanje lahko skleneš kot mesečno ali letno. Z plačilom naslednje premije si zavarovanje avtomatično podaljšaš.
Premija
Premijo plačuješ v naprej pred začetkom zavarovanja. Ob obletnici zavarovanja se premija zmanjša za Cashback Active 360 popust, ki velja na dan obnove.
Kako sklenem zavarovanje
Zavarovanje lahko preprosto sklenete preko Go2insure platforme. Za sklenitev moraš odpreti uporabniški račun.
Premet zavarovanja
Zavarovanje te krije pred odškodniskimi tožbami, če se na primer zaletiš s skrojem v nekoga in ga poškoduješ, če koga poškoduješ na smučišču in podobno. Zavarovanje ti izplača zavarovalnino, če se ti težje poškoduješ ali si zlomiš roko in podobno. Če imaš priključen kasko imaš pokrito pred uničanjem in krajo v zaprtih prostorih vsa tvoja kolesa. Več si preberi v pogojih.
2020
2019
Premija
/
/
Škode
/
/
Razlika
/
/
Cashback
/
/
Stroški
/
/
Cashback pravila
• Dobiček se ugotavlja najkasneje v mesecu juliju naslednjega leta
• Delež posameznika v dobičku je sorazmeren njegovi premiji
• Plačilo odškodnine ne vpliva na udeležbo v Cashback.
• Opcija velja samo za tiste, ki so v letu kupili zavarovanje.
• Denar se lahko vrne na račun ali pa se uporabi za nakup zavarovanja.
Enostaven mehanizem za določanje premije
Cashback pomeni, da se ti del premije, ki si jo plačal, vrne nazaj na tvoj račun ali pa se uporabi za popust ob naslednji obletnici tvojega zavarovanja. Uporaba Cashbacka je lahko za različne produkte različna. Več o tem si poglej v Cashback pravilih.
Cashback
Za udeležbo v Cashbacku moraš na platformi Go2insure skleniti zavarovanje in ustvariti uporabniški račun. Vedno ga lahko spremljaš na Go2monitor.
Registracija
Zavaruj se v nekaj minutah.