Varstvo osebnih podatkov

1. Go2insure in politika zasebnosti - povzetek

Go2insure (spletno mesto in mobilna aplikacija) je blagovna znamka in spletna ter mobilna platforma za prodajo zavarovanj, ki jo upravlja in vzdržuje ALIFENET d.o.o. (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, davčna številka 34055835; matična številka 8306443000, direktor dr. Darko Medved).

ALIFENET d.o.o. je zavarovalno zastopniška družba, ustanovljena v skladu s 568. členom ZZavar-1 in ponuja naslednje storitve v skladu z veljavno zakonodajo:

 • storitve obveščanja o zavarovalni ponudbi ter izdelava informativnih izračunov in ponudb
 • storitev sklepanja zavarovanj preko spleta v imenu in za račun zavarovalnice
 • pomoč pri izvrševanju pravic iz zavarovalne pogodbe (na primer pri uveljavljanju škod)
Storitev obveščanja in dajanja informacij zagotavlja Alifenet kot upravljavec (člen 4 tč. 7 GDPR), za spletno storitev sklepanja zavarovanja in uveljavljanja škodnih zahtevkov pa kot obdelovalec podatkov zavarovalnice (člen 4 tč. 8 GDPR).

Več o naši družbi in drugih informacijah, ki so pomembne za vas, ko se odločate za nakup zavarovanja, si lahko preberete tukaj.

V ALIFENET, d.o.o. se zavedamo pomena pravice vsakega posameznika do zasebnosti in posledično odgovornosti nas kot upravljavca in obdelovalca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi, načelom dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. Zato vas želimo v nadaljevanju seznaniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Pri tem upoštevamo Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (»GDPR«), veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) in druge veljavne predpise.

Prosimo vas, da pazljivo preberite ta pravilnik o zasebnosti, da boste razumeli, kako ravnamo z vašimi podatki. Z dostopom do mobilne aplikacije ali spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali in razumeli celoten pravilnik o zasebnosti.

2. Katere osebne podatke obdelujemo?

 • Osebni podatki za potrebe upravljanja z zavarovanji
Obdelava osebnih podatkov za upravljanje naše internetne in mobilne platforme, registracijo in zagotavljanje vašega uporabniškega računa, upravljanje cashback opcije kot tudi za izvajanje naših storitev, ki potekajo v naši vlogi zavarovalnega zastopnika (storitev obveščanja in informiranja ter pomoč pri škodah) se izvajajo na podlagi izpolnitve pogodbe (člen 6 (1) b) GDPR) in izpolnitve zakonske obveznosti (člen 6 (1) c) GDPR).

Za potrebe sklenitve zavarovalne pogodbe je potrebno posredovanje vaših osebnih podatkov (glej člen 13 (2) (e) GDPR). Brez obdelave vaših osebnih podatkov ni možno skleniti zavarovalne pogodbe. V kolikor obdelujemo osebne podatke v imenu zavarovalnice, to storimo na podlagi vaše privolitve, ki jo daste s strinjanjem s pogoji zavarovanja. To soglasje je potrebno zlasti za obdelavo vaših zdravstvenih podatkov, če so le-ti zahtevani. V zvezi s tem obdelava vaših osebnih podatkov poteka na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.
 • Katere druge podatke zbiramo?
Vsakič, ko uporabljate mobilno aplikacijo ali spletno mesto, lahko samodejno zberemo katerokoli od naslednjih informacij: tehnične informacije, model strojne naprave, operacijski sistem, ID platforme in naprave, informacije o brskalniku, informacije o lokaciji, o obisku in načinu uporabe internetne strani. Za več informacij si preberite glede uporabe piškotkov tukaj.
 • Informacije, ki jih prejemamo iz drugih virov.
Informacije o vas bomo lahko prejeli tudi, če boste uporabljali katerokoli drugo spletno mesto ali aplikacijo, ki jih upravljamo, ali druge storitve, ki jih zagotavljamo. V tem primeru vas bomo ob zbiranju teh podatkov obvestili, da se lahko delijo interno in kombinirajo z drugimi podatki, ki jih zbiramo prek mobilne aplikacije in spletnega mesta. Tesno sodelujemo s tretjimi osebami (vključno z oglaševalskimi agencijami, ponudniki informacij za analitiko, ponudniki programske opreme in proizvajalci strojne opreme) in od njih lahko prejmemo informacije o vas.

3. Kdaj in v kakšen namen se bodo osebni podatki obdelovali?

V katere namene zbiramo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo le za potrebe sklepanja zavarovalnih pogodb, kadar nam to dovoljuje zakon, naši neposredni zakoniti interesi ali, če ste dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.
Alifenet zbira in obdeluje vaše osebne podatke, ko obiščete spletno mesto ali mobilno aplikacijo Go2insure samo za določene namene in sicer:

a) kot upravljavec podatkov (člen 4 št. 7 GDPR)

 • v naši vlogi licencirane zavarovalno zastopniške družbe, zlasti za potrebe ugotavljanja vaših potreb in zahtev, za ocenjevanje primernosti in ustreznosti,
 • za omogočanje storitve sklepanja zavarovanj na digitalen način, za oblikovanje pregleda sklenjenih zavarovanj ter drugih storitev, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med stranko in Alifenet, d.o.o.,
 • za upravljanje našega poslovanja, ki lahko zajema izvajanje in upravljanje plačil, prejem prijave škodnega dogodka, izvajanje cashback opcije in podobno,
 • za lastno oglaševanje, tržne raziskave in raziskave kupcev o kakovosti,
 • za analizo učinkovitosti promocijskih aktivnosti in trženja, ki lahko zajema komuniciranje z vami, kar nam bo omogočilo dvig kakovosti naših storitev,
 • za tehnično administracijo in nenehno izboljševanje spletnega mesta glede prijaznosti do uporabnika in vedenja uporabnikov (analiza spletnega mesta),
 • zagotavljanje varnosti naših spletnih storitev, ki lahko obsega odkrivanje in preprečevanje incidentov v zvezi z varnostjo IT sistema ter zagotavljanje varnih poslovnih storitev,
 • za izpolnjevanje drugih pravnih obveznosti, zlasti izpolnjevanje zahtev regulatorja ter za izpolnjevanje davčnih obveznosti glede hrambe podatkov.

b) kot obdelovalec v imenu zavarovalnice (člen 4 (8) GDPR)
 • za pripravo ponudb za sklenitev zavarovalnih pogodb in sklenitev zavarovalnih pogodb (obdelava v imenu zavarovalnice),
 • za potrebe administracije in po potrebi prilagoditve teh pogodb (obdelava v imenu zavarovalnice),
 • za potrebe prijave škodnih primerov preko spletnega mesta,
 • za izpolnjevanje drugih pravnih obveznosti, zlasti za izpolnjevanje regulatornih zahtev, pa tudi za izvajanje drugih obveznosti hrambe podatkov.
Uporaba vaših podatkov s strani Zavarovalnice Triglav je opisana v pravilniku o zasebnosti zavarovalnice, do katerega lahko dostopate tukaj.

Obdelava podatkov za potrebe sklenitve zavarovalne pogodbe

Izdelava informativnega izračuna

Vsak uporabnik lahko na naši spletni strani izdela informativni izračun, ki je osnova za sklenitev zavarovalne pogodbe. Podatki, ki jih potrebujemo za izdelavo informativnega izračuna, so odvisni od vrste zavarovanja, ki ga želite skleniti in vsebujejo minimalni nabor podatkov, ki še omogoča izračun premije in lahko vključuje tudi analizo zahtev in potreb. Morda bomo dodatno od vas zahtevali ime in priimek ter elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali izdelan informativni izračun. Če vaše osebne podatke pridobimo od vas za pripravo informativnega izračuna, bomo te podatke obdelovali le v ta namen. V primeru, da zavarovanja na podlagi informativnega izračuna ne boste sklenili, bomo tako pridobljene osebne podatke izbrisali najkasneje v šestih mesecih od njihove pridobitve.

Sklenitev zavarovalne pogodbe

V primeru, da sprejmete informativno ponudbo, imate možnost preko naše spletne ali mobilne aplikacije skleniti zavarovalno pogodbo. Podatki za potrebe sklenitve zavarovanja so odvisni od vrste zavarovanja, ki ga sklepate, obsegajo pa najmanj identifikacijske podatke sklenitelja, vseh zavarovancev, upravičencev, podatke o zavarovanju (začetek, potek, vključena zavarovalna kritja, zavarovalne vsote, premija itn.), podatke o značilnosti rizikov, ki lahko vsebujejo tudi podatke o zdravstvenem stanju, ter druge podatke, ki jih zahteva zavarovalnica. Za sklenitev zavarovalne pogodbe bomo potrebovali tudi vaše podatke o plačilu zavarovalne premije. Po prejemu plačila vam bomo omogočili spletni dostop do zavarovalneo policeo in računa. Če boste želeli, vam bomo poslali tiskano verzijo teh dokumentov.

V procesu sklenitve zavarovalne pogodbe obdelujemo vaše osebne podatke v imenu zavarovalnice (spletna zavarovalna storitev). Za potrebe vzdrževanja zavarovalnih pogodb, zgoraj navedene podatke o sklenjenih zavarovanjih preko naše spletne platforme obdelujemo in hranimo v naših bazah, v rokih v katerih te podatke hrani tudi zavarovalnica. Posebnih vrst osebnih podatkov, kot so podatki o vašem zdravstvenem stanju ne hranimo in jih po posredovanju zavarovalnici v pogodbenih rokih izbrišemo iz naših zbirk podatkov, razen če ste se strinjali, da so za vašo evidenco shranjeni na vašem uporabniškem računu. Namenjeni so izključno temu, da lahko v celoti upravljate vaša zavarovanja na uporabniškem računu.

Plačilni promet izvajamo z zunanjim ponudnikom storitev. Podatkov o plačilnih karticah, s katerimi plačujete premijo, v naših bazah ne vodimo.

Uporaba podatkov za potrebe upravljanja z zavarovanji

Uporabniški račun

V okviru naše internetne storitve vam ponujamo možnost registracije. Uporabniški račun potrebujete, če želite sodelovati v cashback opciji ali različnih oblikah popustov, če želite imeti pregled nad sklenjenimi zavarovanji, prijavljenimi škodami, če želite uporabljati mobilno aplikacijo, oziroma če želite upravljati z vašim zavarovalnim portfeljem. Za določene zavarovalne produkte, ki jih želite skleniti preko naše spletne storitve je vzpostavitev uporabniškega računa obvezna. To so predvsem zavarovanja s periodičnim plačilom premije. Za registracijo zahtevamo vaše polno ime, naslov, e-poštni naslov ter GSM številko.

Preko uporabniškega računa lahko upravljate s svojimi podatki za potrebe identifikacije, upravljanje portfelja sklenjenih zavarovanj, lahko pregledujete arhiv plačil, upravljate s cashback opcijo, če je vključena ali upravljate vaše škode.
Podatke na vašem računu hranimo še 12 mesecev po tem, ko ste uporabniški račun zaprli.

Upravljanje z zavarovanji

V obdobju, ko je vaša zavarovalna polica aktivna pri nas, bomo morda morali obdelati spremembe police, zato bo morda potrebno zbrati dodatne osebne podatke. To se lahko nanaša na spremembo višine premije, na procese v povezavi s cashback opcijo, popustov na premijo in podobno. Za potrebe izvajanja cashback opcije potrebujemo podatke o vaših sklenjenih zavarovanjih v letu, v katerem se deli cashback, premiji, ki ste jo plačali za ta zavarovanja, stanju cashback-a na vašem računu ter vaš izbiri načina vračanja cash-back-a. Cashback opcija je mogoča samo v primeru vaše registracije. Cashback opcija ni odvisna od vaših škodnih zahtevkov ali katerikoli drugih osebnih okoliščin. Zavarovanja, ki so udeležena v Cashback-u bodo posebej označena.

Prijava škode

Naša spletna storitev omogoča prijavo škodnega primera neposredno preko spletnega mesta. Če se boste odločili za to opcijo, vas bomo ob prijavi škode prosili za osebne podatke in dokazila, ki so navedena v zavarovalnih pogojih za zavarovanje in so potrebna, da zavarovalnica lahko obravnava vaš primer. Naša družba v nobenem primeru ne bo reševala zavarovalnega primera, temveč bo prejete podatke posredovala zavarovalnici. Če boste tako želeli, bomo posredovane podatke za škodno prijavo hranili na vašem uporabniškem računu. Škodo boste lahko prijavili tudi, če nimate uporabniškega računa pri nas, pod pogojem, da je bilo zavarovanje sklenjeno preko naše spletne storitve.

Kontakt

Za informacije v zvezi s sklenitvijo zavarovalne pogodbe ali v zvezi z vašimi obstoječimi pogodbami nas lahko kadarkoli kontaktirate preko naše spletne pošte, virtualne svetovalke Pie. V primeru kontakta z vaše strani zberemo vse podatke, ki jih posredujete, in jih shranimo, kolikor je to potrebno za obdelavo vašega vprašanja. Če je potrebno, bodo podatki shranjeni dlje časa zaradi ohranitve dokazov v skladu z zakonodajo.

Preprečevanje zlorab:

V določenih primerih bomo osebne podatke, zbrane od zainteresiranih oseb, shranjevali in obdelovali tudi, če ni sklenjena nobena zavarovalna pogodba. To je potrebno za odkrivanje in preprečevanje goljufij, poskusov goljufije in/ali drugih škodljivih in/ali nezakonitih dejavnosti. To služi ohranjanju naših upravičenih interesov pri preprečevanju goljufij ter nezakonitega in škodljivega ravnanja.

Uporaba podatkov za trženjske namene

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov
Alifenet distribuira zavarovalne produkte preko spletnega portala Go2insure. Kot operater spletne strani in mobilne aplikacije imamo upravičen interes za nenehno izboljševanje spletnega mesta, zato osebne podatke v določenih primerih obdelujemo na podlagi zakonitih interesov in sicer:
 • za obdelavo s ciljem izboljšanja in prilagoditve naših storitev, za analizo učinkovitosti promocijskih aktivnosti in trženja, ki lahko zajemajo komuniciranje z vami, kar nam bo omogočilo dvig kakovosti naših storitev za vas
 • za pošiljanje ponudb vsem potencialnim strankam brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar za to uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe ipd.)
 • za kontaktiranje stranke glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja
 • za upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank (na primer nagrajevanja zvestobe strank ipd.)
 • za zagotavljanje varnosti naših spletnih storitev, ki lahko obsega odkrivanje in preprečevanje incidentov v zvezi z varnostjo IT sistema ter zagotavljanje varnih poslovnih storitev.
Sodelovanje v promocijskih aktivnostih:

Na podlagi vaše privolitve lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe izvajanja promocijskih in drugih aktivnosti, pri čemer jih obdelujemo skladno z vsakokratnimi pravili promocijske aktivnosti (npr. pravili nagradne igre). Osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe podelitve nagrad, kakor tudi za morebitne davčne obveznosti , če je to potrebno zaradi vrednosti nagrade.
Soglasje za uporabo vaših osebnih podatkov za ta namen lahko kadarkoli prekličite s tem, da nas o tem obvestite na naš naslov ali preko info@go2insure.net.

4. Kdo je prejemnik vaših podatkov

Vaše podatke o sklenjeni zavarovalni pogodbi bomo posredovali zavarovalnici, pri kateri je zavarovanje sklenjeno.
Vaše osebne podatke lahko v zakonsko dovoljenem obsegu prenesemo tudi zunanjim obdelovalcem podatkov, s katerimi ima Alifenet sklenjeno pogodbo o obdelavi in sicer:

 • ponudnikom na področju ITja za potrebe gostovanja
 • ponudnikom za izvajanje plačilnega prometa
 • nadzornikom našega poslovanja, kot je to na primer Agencija za zavarovalni nadzor

5. Kako dolgo hranimo vaše podatke?


Vaše podatke hranimo med trajanjem vaše pogodbe in tudi po njenem prenehanju. Obdobje hrambe je lahko 10 let ali več, če ni drugače navedeno v tem pravilniku. V primeru, da zavarovalna pogodba ni sklenjena, izbrišemo podatke pridobljene v času pogajanj v roku 6 mesecev od njihove pridobitve, če za nadaljnjo obdelavo teh podatkov nimamo vaše izrecne privolitve.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo do preklica privolitve.

6. Kako zaščitimo vaše podatke

Za zaščito varnosti in zaupnosti vaših podatkov uporabljamo industrijske standarde. Te metode vključujejo, vendar niso omejene na:

a) šifriranje vseh sporočil v tranzitu prek HTTPS
b) šifriranje vseh uporabniških gesel z uporabo standardnih algoritmov (RSA- 256)
c) preprečevanje zlonamernega prometa s požarnimi zidovi
d) imamo politiko podjetja glede varnih gesel in 2FA v primeru registracije
e) Izvajamo nočne varnostne kopije svojih podatkov, ki jih izbrišemo vsakih 30 dni. To ščiti naše stranke pred izgubo podatkov.

Čeprav se trudimo, da zaščitimo vaše podatke, prenos podatkov po internetu ni popolnoma varen. Tako s sprejemom te politike potrjujete in sprejemate, da ne moremo zagotoviti varnosti vaših poslanih podatkov in da je kakršenkoli tak prenos na vašo lastno odgovornost.

7. Kakšne so vaše pravice

Na nas se lahko kadarkoli obrnete po e-pošti na info@go2insure.net in zahtevate, da:

a) se posodobijo kateri koli vaši podatki, ki so zastareli ali napačni
b) izbrišemo vse vaše podatke, ki jih hranimo o vas
c) omejimo način obdelave vaših podatkov
d) posredujemo vaše podatke tretjemu ponudniku storitev
e) vam pošljemo kopijo vaših podatkov, ki jih imamo o vas

Vaša zahteva mora vsebovati vaše identifikacijske podatke, s katerimi bomo lahko preverili, da ste resnično lastnik podatkov, katerih spremembo zahtevate. Vašo zahtevo bomo obdelali najpozneje v 14 dneh od njenega prejema.

Če boste podali ugovor na obdelavo osebnih podatkov na podlagi naših zakonitih interesov, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Soglasje za uporabo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko kadarkoli prekličite s tem, da nas o tem obvestite na naš naslov, preko info@Go2insure.net ali pa, da to ustrezno označite na vašem uporabniškem računu. V tem primeru zadevni osebni podatki ne bodo več obdelani v takšne namene.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

8. Povezave do drugih spletnih mest ali aplikacij

Naša spletna ali mobilna aplikacija lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest ali aplikacij, na primer povezave do spletnega mesta zavarovalnice in morebitna dodatna spletna mesta, ki gostijo naše spletno mesto, do katerih lahko dostopate tukaj. Odgovorni smo le za prakse zasebnosti in varnost naše aplikacije in naše spletne strani. Nismo odgovorni za politike zasebnosti, vsebino ali varnost povezanih spletnih mest ali aplikacij. Priporočamo, da preverite pravilnike o zasebnosti in varnosti spletnega mesta ali aplikacije, ki jo obiščete prek naše aplikacije. Ne sprejmemo nobene odgovornosti za vsebino takšnih spletnih strani ali programov ali določb in pogojev ali pravil tretjih oseb.

9. Obveščanje o spremembi politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da občasno spremenimo našo politiko zasebnosti, o čemer bomo sproti obveščali naše uporabnike, prav tako pa bodo spremembe objavljene na tej spletni strani. Nadaljnja uporaba mobilne aplikacije ali spletnega mesta bo pomenila, da ste prebrali in razumeli spremembe v politiki zasebnosti.

Ta politika zasebnosti velja od 1.3.2021.