Cashback pravila
 • Cashback Active 360

  Cashback Active 360 je spletni bonus (v nadaljevanju bonus), ki ga zavarovanec lahko prejme, če ima sklenjeno zavarovanje Active 360 in se koristi kot popust na plačano premijo v skladu s temi pravili. Vsakokratni dodeljeni bonus velja za obdobje enega leta od dodelitve. Obračunan bonus zniža končni znesek premije, kar pomeni da zavarovanec v naslednjem obračunskem obdobju plača nižjo premijo kot je bila postavljena ob prvi sklenitev. Višina Cashback Active 360 bonusa je neposredno povezana s škodami v Go2insure platformi in sicer po principu manj škod prinese višji bonus.

  Kako se ugotavlja spletni bonus Cashback Active 360

  Premija, ki jo zavarovanec plača za zavarovanje Active 360 preko platforme Go2insure je namenjena plačilu škod ter stroškov poslovanja. Razlika, ki ostane predstavlja presežek, ki je osnova za določitev bonusa na premijo v naslednjem obdobju.

  Dodelitev višine bonusa

  Višina bonusa se določi na vsakih dvanajst mesecev od datuma prve sklenitve zavarovanja Active 360 in velja za obdobje naslednjih 12 mesecev. Njegova višina je enaka višini bonusa, ki velja na dan njegove dodelitve in se lahko odčita na spletni strani Go2monitor. Izračuna se na podlagi pametnega algoritma.
  Ob prvi sklenitvi zavarovanja je višina dodeljenega popusta enaka 0 in zavarovanec v naslednjem letu plačuje premijo brez Cashback Active 360 bonusa.

  Kako deluje pameten algoritem, ki določa bonus Cashback Active 360

  Pameten algoritem določa višino bonusa na podlagi plačane premije in dejanskih škod vseh zavarovancev Active 360 in sicer po principu, da manj kot je dejanskih škod, višji je bonus. Dejanski bonus, do katerega je upravičen zavarovanec, je enak uteženemu povprečju med pričakovanim bonusom (to je ocena zavarovalnice koliko presežka bo ostalo) in dejanskim bonusom (izračunanim na podlagi dejanskih škod zavarovancev Active 360).
  Utež je odvisna od števila zavarovancev let v shemi. Ko skupno število doseže število 16000 je utež enaka 1, kar pomeni, da se Cashback Active 360 bonus določa izključno na podlagi podatkov in škod zavarovancev Go2insure.

  Prva sklenitev

  Pomeni dan, ko je zavarovanec prvič preko platforme Go2insure sklenil zavarovanje Active 360. Za prvo sklenitev štejemo tudi primer, če je bil zavarovanec za obdobje, ki je daljše od enega meseca brez zavarovalnega kritja, nato pa je zavarovanje Active 360 ponovno sklenil.

  Kako preverim mojo višino bonusa?

  Bonus, ki vam pripada lahko preverite na spletnih straneh Go2monitor. Višina bonusa za vaše zavarovanje je enaka vrednosti Cashback bonusa, ki velja natanko po 12 mesecih od določitve zadnjega bonusa oziroma od prve sklenitve zavarovanja.

  Upravičenost do Cashback Active 360 bonusa

  Do Cashback Active 360 bonusa imajo pravico vsi, ki imajo odprt uporabniški račun na Go2insure.net in imajo plačano premijo za vseh preteklih 12 mesecev od zadnje dodelitve Cashback bonusa.

  Izplačilo sredstev

  Višino popusta na premijo lahko vsak posameznik preveri na svojem uporabniškem računu. Popusta za Active 360 ni mogoče vnovčiti drugače kot s popustom na premijo.

  Veljavnost

  Ta pravila veljajo od 1.3.2021 dalje