Obvestilo po 545. členu zakona o zavarovalništvu

Go2insure je blagovna znamka in spletna platforma za prodajo zavarovanj. Lastnica spletne platforme je družba ALIFENET d.o.o. (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, davčna številka 34055835; matična številka 8306443000, direktor dr. Darko Medved).

ALIFENET d.o.o. je v skladu z Zakonom o zavarovalništvu distributer zavarovalnih produktov in je registrirana kot zavarovalna zastopniška družba z dovoljenjem AZN št. 40111-153/2019-3 z dne 08.01.2020 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Dovoljenje je mogoče preveriti v registru, ki ga vodi Agencija za zavarovalni nadzor na https://www.a-zn.si. Pri sklepanju zavarovanj preko spleta ALIFENET d.o.o. ne zagotavlja svetovanja glede zavarovalnega produkta in spletni nasveti ne vključujejo analize iz 4. odst. 545. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1). ALIFENET d.o.o. ne veže pogodbena obveznost za distribucijo zavarovalnih produktov izključno z eno zavarovalnico.

ALIFENET d.o.o. pri sklepanju zavarovanj preko spleta sodeluje s sledečimi zavarovalnicami:

Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Na podlagi vsakega sklenjenega zavarovanja družbi ALIFENET d.o.o. pripada provizija ter delež v dobičku zavarovanja.

Zavarovalnica Triglav d.d. ima v družbi poslovni delež, ki znaša 23,58% osnovnega kapitala ALIFENET d.o.o.

Pritožbo lahko naslovite na sedež zavarovalnice pri katerem je zavarovanje sklenjeno ali preko e-pošte info@Go2insure. Pritožbe, ki se nanašajo na ravnanje zavarovalnice, obravnava pritožbeni organ zavarovalnice. Pritožba se vloži pri tisti zavarovalnici oziroma organizacijski enoti zavarovalnice, na katero se nanaša domnevna kršitev in se obravnava v internem pritožbenem postopku v skladu s pravilnikom, ki ureja pritožbeni postopek zavarovalnice. V primeru nestrinjanja z odločitvijo zavarovalnice v pritožbenem postopku ali če o pritožbi ni odločeno v roku 30 dni, je možen postopek izvensodnega reševanja spora pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, tel.: +386 1 3009 381. Za spore, ki se nanašajo na Zavarovalnico Triglav, d.d., je na podlagi posebnega sporazuma pristojna tudi Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., e-naslov: arbitraza@triglav.si, tel.: +386 1 4747 547.

V primeru sklenitve zavarovalne pogodbe na daljavo lahko v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, odstopite od zavarovalne pogodbe. Odstopite lahko v štirinajstih dneh (tridesetih dneh pri pogodbah o življenjskem zavarovanju) od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe, ne da bi bilo potrebno navesti razlog za odstop. Odstop od zavarovalne pogodbe ni možen pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih pogodbah, sklenjenih na daljavo z veljavnostjo krajšo od enega meseca.

Poročili o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnic so dostopni na njihovih spletnih straneh.

Za nadzor nad zavarovalnico in zavarovalno zastopniško družbo je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.

Ljubljana, 01.02.2021

Alifenet d.o.o.
Zavarovalno zastopniška družba